Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Kuant.nl geeft geen enkele garantie op het goed functioneren van deze site, noch op de informatie of inhoud van deze site en is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of beschadigingen, in welke vorm dan ook, die voortkomen uit het gebruik van deze site. Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Patrick Feenstra.

Verwijzingen naar sites die niet door Patrick Feenstra / Safentre worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Patrick selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan hij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden.

Reacties gesloten.